Hoppa till sidans innehåll

Regler för klätterhallen

Regler för Klätterhallen


Klättring är en idrott med höga krav på säkerhet. Utan tillräcklig kunskap om säkerhet kan klättring innebära fara för ditt eller andras
hälsa och liv.
Genom att känna till våra regler, gå våra kurser och utbildningar och
vara uppmärksam på vilka risker som finns för varje aktivitet
minimerar vi tillsammans risken för farliga situationer och olyckor i
UKK:s klätterhall.

Behörigheter

● Endast medlemmar i UKK, eller deltagare i en av klubben
anordnad aktivitet, får klättra i hallen (inklusive bouldering).
Dvs. inga icke-medlemmar får följa med dig och klättra, så som
barn, partner eller kompis.
● Du ska ha rätt behörighetskort för repklättring (grönt/rött kort).
● För klättring vid sidan om UKK-ledda aktiviteter ska väggavgift
vara betalad.
● Barn under 15 år får endast klättra tillsammans med en vuxen,
eller (efter förälders skriftliga medgivande) med någon som är
äldre än 15 år som har grönt kort.

Utrymmningsväg och larmning

● Det finns en nödutgång mellan led- och boulderväggen utöver
ingången i trappen som kan användas i händelse av utrymning.
● I stora entrén till Friskis & Svettis finns HJÄRTSTARTARE.
LARMTELEFON: Larma 112 - I Friskis & Svettis reception finns
fast telefon vid behov.

Generella regler

Man får absolut inte nyttja Friskis & Svettis gym eller övriga
lokaler (om man inte är medlem i Friskis och Svettis). Om man
skulle göra det riskerar man hela klubbens fortsatta närvaro i
klätterhallen och överträdelse innebär omedelbar avstängning
från tillträde till klätterhallen. Undantag gäller toalett och
omklädningsrum mitt emot klätterhallen, märkta "för skolelever
dagtid".
● Klätterkurser/grupper har alltid företräde.
● Ingen mat och dryck på klättermattorna. Klättermattorna ska
vara rena från väskor, saker och kläder, samt annat (för
bouldermattorna gäller detta även t.ex. kritpåse eller
vattenflaska) som kan vara i vägen om någon faller.
● Var uppmärksam på det som sker runt omkring dig. Visa
respekt mot andra som vistas i hallen.
● Gå inte ut ur hallen i klätterskor.
● Allt material eller utrustning som lånas eller plockas fram skall
ställas tillbaka på rätt plats vid avslutat träningspass.
● Respektera att vi har nolltolerans för droger (rökning, alkohol,
narkotika, doping)
● Topprepen får användas endast till topprepsklättring.
● Vid ledarledda aktiviteter kan andra regler gälla.
● Organiserade aktiviteter får endast bedrivas i hallen om de är
godkända av UKK.
● Vid ledbygge på repväggar får klättring ej ske i hallen.

● Lösa grepp får gärna skruvas åt om man känner sig säker på
förfarandet, annars får man gärna markera greppet med en
tejp och meddela This is a mailto link.
● Som vuxen (ner till 15 år) får du ha med dig två barn, vilka du
skall ha full uppsikt och ansvar över.
● Om du upptäcker brister eller fel i lokalen meddela
This is a mailto link. Skriv även ett meddelande på
anslagstavlan i lokalen om det är något potentiellt farligt som
noteras, t.ex. trasigt rep etc.
● Om en olycka eller incident sker ska den rapporteras genom en
incidentrapport. Formulär finns att fyllas i som lämnas in
klubbens postlåda. Klubben vill ha kännedom om incidenten
även om den rapporteras direkt till klätterförbundet genom
formuläret på bergsport.se. Meddela även på
This is a mailto link.

Efter avslutat träningspass ska man se till att:

● alla UKK´s klätterskor ligger på rätt plats
● alla UKK´s selar hänger på sina krokar, i storleksordning
● golven är acceptabla, dammsug gärna vid behov om det t.ex är
mycket krita på golven
● alla lampor är släckta
● dörren mot korridoren är stängd och låst

● alla UKK´s klätterskor ligger på rätt plats
● alla UKK´s selar hänger på sina krokar, i storleksordning
● golven är acceptabla, dammsug gärna vid behov om det t.ex är
mycket krita på golven
● alla lampor är släckta
● dörren mot korridoren är stängd och låst

Repklättring

● Du som säkrar skall ha grönt eller rött kort och följa de gällande
säkerhetsföreskrifterna. Behörighetskort skall bäras väl synligt
baktill på klätterselen.
● Både den som säkrar och den som klättrar skall ha rött kort vid
ledklättring (undantaget UKK-ledd träning eller utbildning).
● Ledklättring sker endast på eget rep.
● Båda karbinerna i toppankaret ska klippas innan nedfirning.
Alternativt skall den monterade skruvkarbinen användas.
● Vid topprepsklättring på överhängande rep 2-5 ska fasta
monterade kortslingor klippas ur under klättring och klippas
tillbaka i under nedfirning.
● Var uppmärksam så att repet är inklippt på överhängande rep
2–5 och om någon klättrar bakom på boulderväggen, eller vice
versa. Är repet ej inklippt får ingen klättra bakom.

Bouldering

● Var observant och klättra inte under någon annan, eller bakom
någon som repklättrar.
● Ha gärna en som spottar/passar, om du klättrar problem där du
känner dig osäker.
● Vänta på din tur, och prata med varandra så att man inte
kommer för nära. Var observant på hur respektive led går.
● Var uppmärksam om någon som klättrar på överhängande rep
2–5. De riskerar att pendla in i klättrande bouldrare vid fall.

Regler vid UKK-ledda aktiviteter

● UKK´s klätterregler gäller vid klättring anordnade av UKK, med
nedanstående tillägg och modifieringar.
● Det som UKK´s utsedde ledare säger skall hörsammas och följas
av samtliga deltagare, oavsett egen tidigare klättererfarenhet.
Det är ledarens ansvar att säkerställa tillräcklig säkerhet vid
UKK-ledda aktiviteter. Om detta inte efterföljs kan deltagare
förbjudas att delta i fortsatta aktiviteter.
● Vid UKK-ledda aktiviteter får deltagare utan grönt resp. rött
kort träna på sådant som annars kräver dessa kort.
● Vid barnklättring förutsätts som regel att minst en förälder
deltar och säkrar sin/sina eget/na barn.
● Lekar får endast ske under bevakning av UKK:s ledare/tränare
eller utpekat ansvarig.

Vid utlämning av tag kommer en säkerhetsgenomgång hållas utifrån bifogat formulär.

Klättra säkert, ha kul!

Regler antagna 2020-02-27

Uppdaterad: 30 SEP 2020 22:13 Skribent: Magnus Torssell
E-post: Adressen Gömd

I samarbete med

c2 logga

Postadress:
Uppsala KK - Klättring
c/o Henrik Gezelius, Prästgårdsgatan 13A
75230 Uppsala

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 58C
75237 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: styrelsen.ukk@gmail....

Se all info