Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2019

06 MAR 2019 00:15
Onsdag 2019-03-20, kl 18:00, Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
 • Uppdaterad: 06 MAR 2019 00:15

Klubben bjuder på kaffe/te och fika. I samband med årsmötet kommer vi informera om de spännande saker som händer i föreningen och ha utlottning av klätter-prylar bland de närvarande. Alla handlingar såsom förvaltningsberättelse, verksamhetsplan mm kommer finnas tillgängliga senast 1 vecka innan mötet och kan då fås genom att kontakta styrelsens epost och kommer även finnas tillgängligt på plats vid årsmötet.

Meddela helst i förväg om ni kommer så vi vet hur mycket kaffe vi ska koka. För att ha rösträtt på mötet måste man ha betalt medlemsavgift, men alla är välkomna!

 

Förslag till föredragningslista

Uppsala klätterklubbs årsmöte 2019

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av föredragningslista.

6.

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

  räkenskapsåret.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

  verksamhets-/räkenskapsåret.

 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 1. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen har förslag på reducerad medlemsavgift för ledare av barngrupper.

 2. Fastställande av arvoden till förtroendevalda i styrelsen.

 3. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

  verksamhets-/räkenskapsåret.

 4. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a. Styrelsens förslag på ändring av stadgar: 18 § Beslutsförhet (vid årsmöte och extra årssmöte). Förslag på ny lydelse i enlighet med mall från RF:

“18 § Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.”

 1. Val av

  1. föreningens ordförande för en tid av 2 år, vice ordförande och kassör valdes vid

   senaste ordinarie årsmöte och sitter kvar ytterligare 1 år;

  2. 3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

  3. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;

  4. En revisor jämte 1 suppleanter för en tid av ett år;

  5. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till

   ordförande;

 2. Övriga frågor.

a. Klubbens möjligheter till egen klätter-lokal 

Skribent: Henrik Gezelius
Epost: Adressen Gömd

I samarbete med

c2 logga

Postadress:
Uppsala KK - Klättring
c/o Henrik Gezelius, Prästgårdsgatan 13A
75230 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: styrelsen.ukk@gmail....

Se all info