Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2017

05 DEC 2017 16:38
Uppsala klätterklubb kallar till årsmöte 2017

Söndag 17/12 2017 kl 17:00, Biotopia, Vasagatan 4, Uppsala
  • Skapad: 05 DEC 2017 16:38

Efter mötets avslutande välkomnar klubben de som vill på middag i Vasacaféet i samma byggnad. Under middagen blandar vi korta presentationer från resor/kurser (de som vill får presentera, max 5 bilder) med utlottning av klätterutrustning. Förhoppningsvis kommer vi kunna avsluta med liveband och dans i lokalen.

Ett bidrag på 50 kr till mat och (alkoholfri) dryck önskas från de som vill vara med under middagen. Eftersom maten behöver beställas i förväg krävs föranmälan till middagen, anmälan görs till mailto:styrelsen.ukk@gmail.com senast fredagen 8/12. Betalning sker i förväg till klubbens plusgiro: 818491-3.

Väl mött!
Mats

Till årsmötet föreslås följande föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans­ och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets­/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets­/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av:
13.1. föreningens ordförande, vice ordförande och kassör för en tid av 2 år;
13.2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
13.3. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;
13.4. En revisor jämte 1 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
13.5. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande;
14. Övriga frågor:
14.1. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna för att anpassa till
rekommendationer från Klätterförbundet/Riksidrottsförbundet.
14.1.1. Årsmöte i början av året, innan mars månads utgång (för att förenkla
bokslut).

Enligt klubbens stadgar måste förslag från medlem som är av större ekonomisk betydelse vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet om det ska behandlas vid årsmötet. Inga sådanaförslag har inkommit till styrelsen.

Verksamhets­ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag kommer finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
Dessa handlingar kan begäras från styrelsen genom epost till This is a mailto link.

Skribent: Daniel Brobäck
Epost: Adressen Gömd

I samarbete med

c2 logga

Postadress:
Uppsala KK - Klättring
c/o Henrik Gezelius, Prästgårdsgatan 13A
75230 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: styrelsen.ukk@gmail....

Se all info