Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Uppsala klätterklubbs årsmöte 2021 & fotopresentation

05 MAR 2021 21:47
Kallelse till Uppsala klätterklubbs årsmöte 2021 & fotopresentation.  Fredag 2021-03-19, kl 18:00. Online på video-plattformen zoom
  • Skapad: 05 MAR 2021 21:47

Än är risken för smittspridning av Corona inte över och även detta år väljer klubbens styrelse att utlysa ett digitalt årsmöte. Vi är medvetna om att det är ett frånsteg från föreningens stadgar, men har gjort bedömningen att bästa förutsättningarna för att kunna genomföra ett demokratiskt godtagbart årsmöte är att vi genomför det digitalt. Detta är i enlighet med Riksidrottsförbundets och svenska myndigheters rekommendationer. Årsmötet kommer i första hand behandla formalia, men vi kommer även informera om planerade aktiviteter och saker som händer i föreningen. Alla handlingar såsom förvaltningsberättelse, verksamhetsplan mm kommer finnas tillgängliga senast en vecka innan mötet och kan fås genom att kontakta styrelsens epost. Nomineringar till styrelsen är alltid varmt välkomna, inklusive att nominera sig själv om man har någon fråga man brinner för eller generellt vill engagera sig i klubbens vidare utveckling och klättringen i Uppsala. Kontakta gärna styrelsen i förväg med nomineringar eller om ni har frågor.

Anmälan till årsmötet måste ske på epost This is a mailto link senast två dagar i förväg, länk till mötet kommer därefter skickas ut till anmälda deltagare per epost. Man får en länk, ett mötesnummer och eventuellt ett lösenord specifikt för detta möte. Länken kommer fungera i förväg så att man har möjlighet att testa sin utrustning innan mötet, gör gärna det så vi kan komma igång vid utsatt tid. För att delta rekommenderas en installation av programvaran zoom på dator eller telefon. Om någon medlem inte har möjlighet att delta via zoom kontaktas styrelsen som kan ge alternativ lösning för medverkan. För att ha rösträtt på mötet måste man ha betalt medlemsavgift senast i samband med anmälan, men alla är välkomna att delta!

Direkt i anslutning till mötet kommer Mats Isaksson hålla en fotovisning. Mats har klättrat länge både här lokalt men även gjort flera klätterresor. Han har bidragit med sina bilder i tidningen Bergsport, i förare och klätterböcker samt har flera filmklipp från sin klättring. Alla som vill hänga kvar efteråt kommer få chansen att kommentera och ställa frågor.

Välkomna!
Uppsala klätterklubbs styrelse


Förslag till föredragningslista
Uppsala klätterklubbs årsmöte 19 mars 2021, kl 18:00. Online
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen förseslår fortsatt reducerad medlemsavgift för ledare av barngrupper.
10. Fastställande av arvoden till förtroendevalda i styrelsen.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner eller förslag har presenterats.
13. Val av
a) föreningens ordförande och kassör för en tid av 2 år. Vice ordförande valdes vid senaste ordinarie årsmöte och sitter kvar ytterligare 1 år;
b) 1 ledamot i styrelsen för en tid av 2 år, 2 ledamöter har 1 år kvar på sitt uppdrag;
c) 1 suppleant i styrelsen, 1 suppleant har 1 år kvar på sitt uppdrag; fastställande av turordning mellan dem;
d) En revisor jämte 1 suppleanter för en tid av ett år;
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande;
14. Övriga frågor.

Skribent: Henrik Gezelius
E-post: Adressen Gömd

I samarbete med

c2 logga

Postadress:
Uppsala KK - Klättring
c/o Henrik Gezelius, Prästgårdsgatan 13A
75230 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: styrelsen.ukk@gmail....

Se all info